Václav Trličík

Václav Trličík
Václav Trličík
...
Student
Bakalářské
EJČF
3. ročník
Dr. Michal Marčišovský
Studium radiační odolnosti monolitických křemíkových detektor
Labtech