Karolína Syrokvaš

Karolína Syrokvaš
Karolína Syrokvaš
...
Student
Bakalářské
EJČF
3. ročník
Dr. Jakub Vícha
Systematická nepřesnost složení kosmického záření interpretovaného z měření hloubek maxim spršek různými Monte Carlo generátory