Václav Svoboda

Václav Svoboda
Ing. Václav Svoboda
...
...
Student
Doktorské
MF
2. ročník
Dr. Petr Jizba
Zobecnĕné stochastické procesy a jejich užití ve finančních trzích