Michal Svoboda

Michal Svoboda
Michal Svoboda
...
Student
Bakalářské
EJČF
3. ročník
doc. Jaroslav Bielčík
Studium studené jaderné hmoty pomocí půvabných hadronů
Experiment STAR