Jaroslav Štorek

Jaroslav Štorek
Bc. Jaroslav Štorek
...
Zaměstnanec, Student
Magisterské
EJČF
Dr. Leszek Kosarzewski
Produkce mezonu upsilon v jádro-jaderných srážkách na experimentu STAR
Experiment STAR