Kamila Vysoká

Kamila Vysoká
Ing. Kamila Vysoká
...
...
Absolvent
Magisterské
EJČF
2. ročník
2016
Dr. Filip Křížek
Měření nízkých toků protonů na cyklotronu U-120M pro účely testů radiační odolnosti