Miroslav Šimko

Miroslav Šimko
Ing. Miroslav Šimko
...
...
Student
Doktorské
EJČF
420605063354
Dr. Jaroslav Bielčík
Studium fyziky těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách
STAR
Experiment STAR