Ondřej Sedláček

Ondřej Sedláček
Bc. Ondřej Sedláček
...
...
Student
Magisterské
EJČF
3. ročník
Dr. Jiří Král
Simulace transportu elektronového svazku dutou elektronovou čočkou pomocí programu Warp a vývoj kalibrační metody pro detektory ztrát svazku