Miroslav Šaur

Miroslav Šaur
Ing. Miroslav Šaur
...
Absolvent
Magisterské
EJČF
3. ročník
2017