Peter Príbeli

Peter Príbeli
Bc. Peter Príbeli
...
Student
Magisterské
EJČF
1. ročník
Dr. Filip Křížek
Měření inkluzivních pT spekter jetů v pp na experimentu ALICE
Experiment ALICE