Václav Potoček

Václav Potoček
Ing. Václav Potoček, Ph.D.
...
...
Zaměstnanec, Absolvent
Doktorské
MF
509, Břehová 7, Praha
420224358353
2013
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
* Kvantová informatika
* Kvantové algoritmy
* Kvantová optika
* cvičení TER - Termodynamika a statistická fyzika
* cvičení VOAF - Vlnění, optika a atomová fyzika
* cvičení KVAN - Kvantová mechanika
Kvantová informace a komunikace