Georgij Ponimatkin

Georgij Ponimatkin
Bc. Georgij Ponimatkin
...
...
Student
Magisterské
EJČF
1. ročník
Dr. Jana Bielčíková
Studium log(kT) v jetech měřených v p+p srážkách v experimentu STAR
Experiment STAR