Radek Novotný

Radek Novotný
Ing. Radek Novotný
...
...
Zaměstnanec, Student
Doktorské
EJČF
1. ročník
Dr. Václav Vrba
Studium proton-protonových srážek na detektoru ATLAS
Experiment ATLAS