Lukáš Novotný

Lukáš Novotný
Ing. Lukáš Novotný
...
Zaměstnanec, Student
Doktorské
EJČF
1. ročník
Dr. Michal Marčišovský
Identifikace náboje bottom kvarků pomocí mionů v jetech
Experiment ATLAS