Tomáš Novák

Tomáš Novák
Bc. Tomáš Novák
...
Student
Magisterské
EJČF
1. ročník
prof. Michal Beneš
Metody nelineární dynamiky pro ultrarelativistické jaderné srážky