Daniel Mihatsch

Daniel Mihatsch
Daniel Mihatsch
...
Student
Bakalářské
EJČF
3. ročník
Dr. Katarína Křížková Gajdošová
Měření anizotropního toku na experimentu ALICE
Experiment ALICE