Jan Mazáč

Jan Mazáč
Ing. Jan Mazáč
...
...
Zaměstnanec, Student
Magisterské
MF
1. ročník
437, Břehová 7, Praha
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Modely kvazikrystalů se soběpodobností