Jan Mazáč

Jan Mazáč
Ing. Jan Mazáč
...
...
Student
Magisterské
MF
1. ročník
prof. Ing. Zuzana Masáková, Ph.D.
Modely kvazikrystalů se soběpodobností