Jan Mareš

Jan Mareš
Mgr. Ing. Jan Mareš
...
...
Zaměstnanec, Student
Doktorské
MF
4. ročník
2014
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Kvantová informace a komunikace