Margita Majerčáková

Margita Majerčáková
Margita Majerčáková
...
Student
Bakalářské
EJČF
3. ročník
Dr. Martina Boháčová
Studium chování nové řídící elektroniky pro Čerenkovovy a scintilační detektory Observatoře Pierra Augera
Experiment Pierre Auger