Zuzana Kuglerová

Zuzana Kuglerová
Zuzana Kuglerová
...
Student
Bakalářské
FTTF
Ing. Libor Juha, CSc.
Srovnání jednorázové a opakované radiační zátěže různých materiálů exponovaných fúzním plazmatem