Jakub Kubát

Jakub Kubát
Bc. Jakub Kubát
...
Zaměstnanec, Student
Magisterské
EJČF
Dr. Petr Chaloupka
Rekonstrukce podivných hadronů v jádro-jaderných srážkách na urychlovači RHIC
Experiment STAR