Diana Mária Krupová

Diana Mária Krupová
Bc. Diana Mária Krupová
...
Zaměstnanec, Student
Magisterské
EJČF
1. ročník
prof. Guillermo Contreras
Zprovoznění detektoru Muon Forward Tracker pro upgrade experimentu ALICE
Experiment ALICE