Anna Křivková

Anna Křivková
Bc. Anna Křivková
...
...
Student
Magisterské
FTTF
3. ročník
RNDr. Martin Ferus, Ph.D.
Výkonové lasery ve výzkumu prvkového složení meziplanetární hmoty pro aplikace v kosmonautice a astronomii
Astrofyzika