Lukáš Kramárik

Lukáš Kramárik
Ing. Lukáš Kramárik
...
Zaměstnanec, Student
Doktorské
EJČF
1. ročník
Dr. Jaroslav Bielčík
Open Charm Production at STAR
Fyzika,

Subatoomova fyzika
Experiment STAR