Anežka Kabátová

Anežka Kabátová
Bc. Anežka Kabátová
...
...
Zaměstnanec, Student
Magisterské
EJČF
Dr. Michal Marčišovský
Charakterizace monolitických detektorů pro vesmírné aplikace
Labtech