Anežka Kabátová

Anežka Kabátová
Bc. Anežka Kabátová
...
...
Zaměstnanec, Student
Magisterské
EJČF
Dr. Michal Marčišovský
Vztah charakteristických rysů aktivně akreujících supermasivních černých děr a obsahu chladného plynu v jejich hostitelských galaxiích