Zdeněk Hubáček

Zdeněk Hubáček
Ing. Zdeněk Hubáček, Ph.D.
...
...
Zaměstnanec, Absolvent
Doktorské
MF
119, Břehová 7, Praha
420224358289
2010
* produkce jetů v QCD, jetové algoritmy
* ZSM - Základy Standardního modelu
* NSAD - Nástroje pro simulace a analýzu dat
ATLAS
Experiment ATLAS