Martin Hetflejš

Martin Hetflejš
Martin Hetflejš
...
...
Student
Bakalářské
FTTF
3. ročník
Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.
Charakterizace záření X produkovaného uniklými (nespoutanými runaway elektrony na tokamaku Golem