David Gančarčík

David Gančarčík
Bc. David Gančarčík
...
...
Student
Magisterské
EJČF
1. ročník
Dr. Miroslav Myška
Výpočet korekce k určení přesné polohy dopředného detektoru v experimentu ATLAS
Experiment ATLAS