Pavel Gajdoš

Pavel Gajdoš
Ing. Pavel Gajdoš
...
Student
Doktorské
EJČF