Jana Fodorová

Jana Fodorová
Ing. Jana Fodorová
...
...
Zaměstnanec, Absolvent
Magisterské
EJČF
2. ročník
2016
Dr. Petr Chaloupka
Produkce J/psi v centrálních srážkách U+U na experimentu STAR