Michal Červeňák

Michal Červeňák
Michal Červeňák
...
Student
Bakalářské
FYT
Dr. Miroslav Krůs
Návrh a optimalizace automatického navádění laserového svazku optickou soustavou