Jan Čepila

Jan Čepila
Ing. Jan Čepila, Ph.D.
...
Zaměstnanec, Absolvent
Doktorské
EJČF
13, Břehová 7, Praha
420224358356
2014
* Color Glass Condensate a partonová saturace v jaderných srážkách
* Koherenční jevy při produkci částic v jaderných srážkách
* Zobecněné partonové distribuční funkce GPD a TMD
* Dopředná fyzika a konstrukce dopředného kalorimetru(FoCal)
* PPRA1,2 - Projektové praktikum
* SPRA1,2 - Specializované praktikum 1,2
* cvičení SF, SF2 - Subatomová fyzika 1,2
* cvičení ZQCD - Základy kvantové chromodynamiky
* knihovník KF
* web administrator KF
* KF WLAN/LAN/WAN administrator
* Garant SPRA
* Garant PPRA
ALICE
Teorie a fenomenologie fyziky částic