Kateřina Brouzdová

Kateřina Brouzdová
Kateřina Brouzdová
...
...
Student
Bakalářské
FYT
RNDr. Pavel Dryák, CSc.
Experimentální stanovení účinnosti HPGe detektoru a porovnání s výsledky získanými metodou MCNP