Dagmar Adamová

Dagmar Adamová
RNDr. Dagmar Adamová, CSc.
...
Externí spolupracovník
* GRID výpočetní systémy
* Offline zpracování dat experimentu ALICE
* EMSF - Experimentální metody subjaderné fyziky
ALICE
Experiment ALICE