Jiří Adam

Jiří Adam
prom. fyz. Jiří Adam, CSc.
...
Zaměstnanec
* KVA2B - Kvantová mechanika 2
* KTPE12 - Kvantová teorie pole 1,2
* FAJ - Fyzika atomového jádra