Malé kmity příhradového mostu se třemi díly mostovky

 

Most se třemi díly mostovky. Pět pohyblivých spojů (bodů) v rovině – takže 10 stupňů volnosti a z toho plynoucích 10 módů.

Zde již můžeme identifikovat základní a jeden vyšší harmonický mód pŕíčného a podélného kmitání, jedná se o módy č.10 a č.8 (příčné) a č.9 a č.7 (podélné).

Konstanta ω0 je dána hmotností tyčí a jejich tuhostí, ω0 = ω0(m, k). Její konkrétní hodnota není důležitá.

CDF Disclaimer: V současné době (k datu 28.10.2015) doplněk CDF Player funguje v Internet Exploreru (v.11 otestována), Firefoxu (v.41 otestována), Opeře (v.12 a v.32 otestovány) a Safari (dle Wolframu). Nefunguje v Chromu (vina je na straně Googlu/Wolframu) a v Edge (těžko říct, kde je vina).

 

Pro ty, komu z jakýchkoliv důvodů nefunguje CDF doplněk výše, následují znázorněné vektory amplitud a gif animace jednotlivých módů malých kmitů.

Mód č.1, ω = 1,98 · ω0

Mód č.2, ω = 1,89 · ω0

Mód č.3, ω = 1,57 · ω0

Mód č.4, ω = 1,55 · ω0

Mód č.5, ω = 1,26 · ω0

Mód č.6, ω = 1,13 · ω0

Mód č.7, ω = 1,09 · ω0

Mód č.7 odpovídá druhému módu podélných kmitů mostu.

Mód č.8, ω = 0,7 · ω0

Mód č.8 odpovídá druhému módu příčných kmitů mostu.

Mód č.9, ω = 0,45 · ω0

Mód č.9 odpovídá prvnímu módu podélných kmitů mostu.

Mód č.10, ω = 0,27 · ω0

Mód č.10 odpovídá prvnímu módu příčných kmitů mostu.