Vybrané módy malých kmitů příhradového mostu s mostovkou o 11 dílech

 

Následují animace vybraných módů malých kmitů. V animacích je perioda jednoho kmitu vždy jedna sekunda, ve skutečnosti jsou periody kmitů rozdílné dle uvedených úhlových frekvencí, T = 2 π / ω!

Konstanta ω0 je dána hmotností tyčí a jejich tuhostí, ω0 = ω0(m, k). Její konkrétní hodnota není důležitá.

Příčné kmity mostu

První čtyři módy příčných kmitů.

Úhlové frekvence jsou po řadě: ω1 = 0,03 · ω0, ω2 = 0,08 · ω0, ω3 = 0,17 · ω0, ω4 = 0,28 · ω0.

Podíly úhlových frekvencí: ω2 / ω1 = 2,74; ω3 / ω2 = 2,1; ω4 / ω3 = 1,6.

Přítomny jsou i vyšší harmonické módy tohoto typu kmitání zde nezobrazené.

Podélné kmity mostu

První čtyři módy podélných kmitů.

Úhlové frekvence jsou: ω1 = 0,17 · ω0, ω2 = 0,34 · ω0, ω3 = 0,55 · ω0, ω4 = 0,72 · ω0.

Podíly úhlových frekvencí: ω2 / ω1 = 1,96; ω3 / ω2 = 1,6; ω4 / ω3 = 1,32.

Přítomny jsou i vyšší harmonické módy tohoto typu kmitání zde nezobrazené.

Příčné "protilehlé" kmity

První čtyři módy zhůvěřilých příčných kmitů.

S úhlovými frekvencemi: ω1 = 1,5 · ω0, ω2 = 1,51 · ω0, ω3 = 1,53 · ω0, ω4 = 1,55 · ω0.

Podíly úhlových frekvencí: ω2 / ω1 = 1,01; ω3 / ω2 = 1,01; ω4 / ω3 = 1,01.

Přítomny jsou i vyšší harmonické módy tohoto typu kmitání zde nezobrazené.

Další obskurní módy

V tomto konkrétním případě je módů celkem 42 (neb máme 21 pohyblivých bodů ve 2D). Kromě těch výše zobrazených (včetně nezobrazených vyšších harmonických) jsou přítomny i více či méně obskurní módy bez přímočaré interpretace. Například

a mnoho dalších...