Zdánlivý pohyb Slunce po obloze

3.12.2014

Jak se mění dráha Slunce po obloze v průběhu roku? Je poledne opravdu v poledne? Může Slunce na severní polokouli svítit ze severu? Jak se pohybuje Slunce po obloze Uranu?

 

Kompletní Mathematica (10.0, ale funguje i v 9.0) notebook ke stažení: .nb

Otázky bez odpovědí

Dodatky

Uvažovaná zjednodušení: Orbita kolem Slunce je přesně kruhová. Parametry polohy na oběžné dráze a času na planetě jsou nezávislé, tzn. během sledování pohybu Slunce během jednoho dne nedochází zároveň k pohybu na oběžné dráze (a tedy pojmy solární a siderický den splývají). Stejně tak není v úvahu vzata precese rotační osy (platí hlavně jako doplnění přechozího bodu). Horizont je brán pro dokonale rovný terén a pro pozorovatele těsně nad zemí.

Poznámka: Co znamená "čas x hod. y min."? Při letním slunovratu (tzn. pro δ = 0) je dvanáct hodin brán jako čas, kdy je Slunce nejvýše nad obzorem. Jedná se o střední solární čas (mean solar time) s periodou přesně 24 hodin. V zásadě se jedná o čas, který máte běžně na hodinkách (neuvažujíc letní čas) s tím, že 12:00 synchronizujete s okamžikem, kdy je při letním slunovratu Slunce nejvýše na obloze.

Todo list: Dodělat výpočet času východu a západu Slunce. Přidat možnost zobrazení analemy – polohy Slunce v daný čas v závislosti na poloze planety na oběžné dráze.

Disclaimer: Tvorba tohoto appletu posloužila hlavně k mému pobavení. Zobrazované údaje mohou být chybné (ať už drobnou nepozorností při programování nebo zcela chybnou myšlenkovou koncepcí). Za jakoukoliv újmu materiální či duševní nenesu žádnou odpovědnost.