Cvičení VOAF – pondělí 15:30 T209

Řešené příklady na interferenci

Výsledky testů, zápočty a náhradní/opravné testy

Zde je vzorové řešení druhého zápočtového testu. Doporučuji si ho pozorně prostudovat zvláště těm, kteří budou psát opravný test druhého zápočtového testu.

Níže jsou uvedené výsledky testů. Test byl opravován jen do doby zisku potřebného počtu bodů k zisku zápočtu (vyznačeno znaménkem + u Vašeho výsledku).

Tučně uvedení lidé mají nárok na zápočet. Zkontrolujte si, že ho máte v KOSu s datem 19.12.2019.

Testy budou k nahlédnutí v kanceláři B14b od pondělí 6.1.2020.

Poslední termín opravných písemek je úterý 21.1.2020 od 9:00 v atriu Břehová. Jaký budete psát test se určuje podle posledního sloupce v tabulce s výsledky.

#Jméno#1#2Termín 7.1.Termín 14.1.Termín 21.1.
1Anderson 0,0 náhradní
2Balcarová 1,61,5 první 2,3 druhý 1,7
3Bareš 1,43,6!- - -
4Benčiková 2,52,5+- - -
5Burešová 3,21,8+- - -
6Buryanec 1,92,3 první 2,7+-
7Fedačková 2,1 náhradní 2,9+-
8Fialová 2,82,2+- - -
9Fišer 0,70,6 první 2,2 druhý 1,2
10Haismanová 2,61,5 druhý 2,4+-
11Juráš 2,03,0!- - -
12Klocperk 1,43,6!- - -
13Kolář 1,82,0 první 3,0+-
14Krejza 1,41,2 druhý 2,8 první 2,2
15Kubálek 1,43,0 první 2,0+-
16Kuthanová 0,0 náhradní
17Lamberská 0,7 náhradní náhradní náhradní0,6
18Majerová 0,30,4 druhý druhý
19Malinak 2,32,7+- - -
20Marek 0,5 náhradní 0,8 první oba 1,6+1,5
21Němec 2,92,1+- - -
22Nguyenová 3,11,9+- - -
23Petříček 2,22,8+- - -
24Pilná 2,82,2+- - -
25Potúčková 1,4 náhradní 1,2 první 3,1 druhý 1,9!
26Puškáš 3,31,7+- - -
27Svěráková 2,72,3+- - -
28Šmíd 2,02,2 druhý první 2,8
29Špádová 3,02,0+- - -
30Švorc 2,42,6!- - -
31Thonová 2,3 náhradní 2,7+-
32Trojanová 1,1 náhradní 1,5 první 3,0 druhý 2,0+
33Vácha 3,41,6+- - -
34Valko 2,1 náhradní 2,5 první 2,5+
35Zabloudil 3,21,8+- - -
36Zavadil 3,31,7+- - -

Animované příkladky z VOAFu

Podmínky zápočtu

Maximálně dvě absence.

Budou se psát dvě zápočtové písemky, v každé budou 4 příklady za jeden bod. Pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 5 bodů.

Budou dva termíny opravných testů. Ze všech Vašich napsaných testů se berou dva nejlepší výsledky. Na jednom termínu si opravujete první zápočtový test, na druhém druhý zápočtový test. Výsledný počet bodů se získá jako součet těch lepších výsledků z prvního (a příslušného opravného) testu a druhého (a příslušného opravného) testu.

Materiály

Materiál k přednášce

Zadání příkladů na cvičení

Animované příkladky: Zde je pár animovaných příkládků ke cvičení z VOAFu.

Sbírka: Tolar, Koníček; Sbírka řešených příkladů z fyziky Vlnění, Vydavatelství ČVUT

Stará skripta: Tolar; Vlnění, optika a atomová fyzika