Osobní údaje

Jméno: Josef Schmidt

Narozen: 27.3.1987 v Benešově

Vzdělání

Vzdělání doktorské

2011-2018 – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze

Zaměření: Matematická fyzika

Školitel: prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.; Ústav teoretické fyziky MFF UK v Praze

Téma:Zachovávající se veličiny v teoriích gravitace: dva vybrané problémy

Vzdělání magisterské

2009-2011 – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze

Zaměření: Matematická fyzika

Školitel pro výzkumný úkol: prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, CSc.; FJFI ČVUT v Praze

Výzkumný úkol: Nappi-Wittenův model (obhájen v září 2010)

Školitel pro diplomovou práci: doc. Mgr. Milan Krbálek, PhD.; FJFI ČVUT v Praze

Diplomová práce: Stochastické metody v kvantitativní sociodynamice (obhájena v červnu 2011)

Vzdělání bakalářské

2006-2009 – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze

Zaměření: Matematická fyzika

Školitel: prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, CSc.; FJFI ČVUT v Praze

Bakalářská práce: Dvourozměrné sigma modely (obhájena v září 2009)

Vzdělání střední

1998-2006 – Gymnázium Benešov (GBN)

Zaměření: matematika, fyzika, informatika, chemie, biologie

Třídní: Mgr. Soňa Soukupová; GBN

Maturitní zkouška: český jazyk, anglický jazyk, matematika, informatika (červen 2006)

Vzdělání základní

1994-1998Základní škola Jiráskova Benešov

Zaměření: čtení, psaní, počítání

Stáže

únor – červen 2010 – Matematický institut, Sibiřská federální univerzita, Krasnojarsk, Rusko

červenec 2008 – Joint Institute of Nuclear Research, Dubna, Rusko

Konference

září 2014Conceptual and Technical Challenges for Quantum Gravity 2014, Sapienza University of Rome, Řím, Itálie

prosinec 2013Initial Data and Evolution Problems in General Relativity, Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley, Kalifornie, USA

červen 2012Relativity and Gravitation 100 Years after Einstein in Prague, Univerzita Karlova, Praha