Ing. Michal Křelina

  • Narozen v červenci 1987 v Liberci
  • Absolvent FJFI ČVUT v Praze (Bc. a Ing., zaměření EJF)
  • Absolvent MÚVS ČVUT v Praze (Bc., Specializace v pedagogice)
  • Student doktorského studia „Experimentální jaderná fyzika“ na FJFI ČVUT (oblast teorie a fenomenologie hadronových a jaderných srážek při vysokých energiích)


Kontakt / Contact
Email: mkrelina(a)hotmail.cz
Email: michal.krelina(a)fjfi.cvut.cz
Email: michal.krelina(a)cern.ch
Skype: michal.krelina
Výzkum / Research
QCD hard processes, Heavy ion collisions, High gluon density, Nuclear effects, Color dipole approach, QCD factorisation, small-x physics
Publikace / Publications
  • Michal Krelina, Jan Nemchik; Production of photons and hadrons on nuclear targets; ISBN 978-80-244-4726-1
  • Michal Krelina, Jan Nemchik; Cronin effect at different energies: from RHIC to LHC; EPJ Web of Conf. 66, 04016 (2014)
  • Michal Krelina, Jan Nemchik; Nuclear effects in hadron production in nucleon-nucleus collisionsNuclear Physics B (Proc. Suppl.) 245 (2013) 239-242
  • Michal Krelina, Jan Nemchik; Production of hadrons in proton-nucleus collisions: from RHIC to LHC; EPJ Web Conf. 60 (2013) 20023
Cvičení / Seminars
KTPE2cv - EJČF, LS 2014/2015
ZESIcv - EJČF, LS 2014/2015
KTPE1cv - EJČF, LS 2014/2015
ZESIcv - EJČF, LS 2013/2014
KVA2Bcv - EJČF, LS 2013/2014
ZESIcv - EJČF, LS 2012/2013
KVA2Bcv - EJČF, LS 2012/2013
KVA2Bcv - EJF, LS 2011/2012
MECHcv - 7. kruh, ZS 2011/2012
Projekty / Projects
Katedra fyziky FJFI - physics.fjfi.cvut.cz
Částicová fyzika - www.casticova-fyzika.cz
Praktikum FJFI - praktikum.fjfi.cvut.cz
Částicová fyzika pro středoškoláky - stredoskolak.casticova-fyzika.cz
Odkazy / Links
Katedra fyziky | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | ČVUT v Praze
www.casticova-fyzika.cz | www.casticovafyzika.cz | www.experimentalni-fyzika.cz | www.experimentalnifyzika.cz | www.fyzika-fjfi.cz