Experiment STAR

ALICE logoSTAR - The Solenoidal Tracker At the RHIC - je masivní detektor navržený pro studium hadronové produkce a hledání známek existence quark gluonové plasmy, zvláštního skupenství hmoty o extrémně vysoké hustotě a energii. Předpokládá se, že tato hmota o teplotě řádově 1012 K exitovala ve vesmíru během prvních mikrosekund od Velkého třesku. Výroba QGP v laboratoři může pomoci pochopit jaký vesmír byl, je i bude. Mezi nejnovější objevy experimentu STAR patří bezesporu objev anti-helia 4 v roce 2011 a objev antihypertritia v roce 2010. Tento experiment je umístěn na urychlovači RHIC v BNL.

Česká účast na experimentu STAR Český tým se již mnoho let podílí na analýze dat z experimentu, konkrétně se jedná o analýzy částic s půvabným kvarkovým obsahem, jetů, nefotonických elektronů, částicové korelace. Na rok 2014 je naplánován upgrade detektoru STAR na kterém český tým participuje. Jedná se o Heavy Flavor Tracker (HFT), detektor pro analýzu částic s půvabným, podivným či bottom kvarkovým obsahem. Členové týmu jsou zapojeni do testování modulu detektoru jakož i do simulování rekonstrukce jednotlivých částic. Další téma, kterým se český tým zabývá je zpracování a ukládání dat z experimentu STAR. Všichni členové skupiny se osobně podílejí na sběru dat přímo v Brookhavenské národní laboratoři jako detektor operátoři či vedoucí směny.

Více informací najdete na webu v sekci STAR na webu EJČF.cz

 

Členové skupiny

Pracovníci

Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., místnost: 14a, Břehová 7, Praha, telefon: 420224358350
Oblasti zájmu:
* Fyzika produkce těžkých kvarků na experimentech STAR a ALICE
* Tvrdé procesy v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE

RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 420224358313
Oblasti zájmu:
* korelační femtoskopie
* fyzika těžkých kvarků

Ing. Alena Harlenderová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oblasti zájmu:

Ing. Olga Rusňáková, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oblasti zájmu:
* Studium těžkých kvarků na experimentu STAR
* Studium produkce mesonu Upsilon na experimentu STAR
* Efekty chladné jaderné hmoty na experimentu STAR

Externí spolupracovníci

RNDr. Jana Bielčiková, Ph.D.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., místnost: UJF Bulovka
Oblasti zájmu:
* Studium vlastností jetů v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE
* Hadron-hadronové korelace v jaderných srážkách
* Produkce podivných částic v jaderných srážkách na experimentech STAR a ALICE

Vasilij Kushpil, CSc.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., místnost: UJF Řež
Oblasti zájmu:
* Vývoj elektroniky pro projekt HFT experimentu STAR
* Lavinové polovodičové detektory

doc. Michal Šumbera, CSc.,
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., místnost: UJF Bulovka
Oblasti zájmu:
* Femtoskopie a korelace identických a neidentických částic
* Produkce hadronů v proton-jaderných interakcí a ve srážkách těžkých jader

Studenti

Ing. Lukáš Kramárik
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Dr. Jaroslav Bielčík
Aktuální výzkumné téma: Open Charm Production at STAR

Ing. Jan Rusňák
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Dr. Jana Bielčíková
Aktuální výzkumné téma: Studium produkce jetů na urychlovači RHIC

Ing. Miroslav Šimko
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Dr. Jaroslav Bielčík
Aktuální výzkumné téma: Studium fyziky těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách

Ing. Jan Vaněk
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Dr. Jaroslav Bielčík
Aktuální výzkumné téma: Rekonstrukce nefotonických elektronů v jádro-jaderných srážkách

Bc. Veronika Agafonova
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Dr. Jana Bielčíková
Aktuální výzkumné téma: Studium tvaru jetů na urychlovači RHIC

Bc. Lukáš Holub
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
Aktuální výzkumné téma:

Bc. Robert Líčeník
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Dr. Olga Rusňáková
Aktuální výzkumné téma:

Bc. Oliver Matonoha
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Dr. Olga Rusňáková
Aktuální výzkumné téma:

Bc. Zuzana Moravcová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školitel: Dr. Jaroslav Bielčík
Aktuální výzkumné téma: Metody optimalizace rekonstrukce půvabných hadronů