Publikace v databázi VVVS

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled publikací z jednotlivých let:

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, Vše

 

Publikace z VVVS - 2007

Počet záznamů: 110, dotaz trval: s, datum: 2019-09-18T00:10:03.791+02:00

Jílek, M.; Straight Quantum Waveguide with Robin Boundary Conditions
; 2007
Bielčík, J.; Heavy flavor in STAR.
; 2007
Nemčík, J.; Nuclear Shadowing in the Light-Cone Dipole Approach
; 2007
Adare, A. - Král, A. - Liška, T. - Virius, M., - Vrba, V.; Inclusive cross section and double helicity asymmetry for Pi0 production in p+p collisions at sqrt(s)=200 GeV: Implications for the polarized gluon distribution in the proton
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Study of the decay B0(s) ---> D(s)(*) D(s)(*)
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.; Observation and Properties of L = 1 B(1) and B*(2) Mesons
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.; Measurement of the t anti-t production cross section in p anti-p collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV using kinematic characteristics of lepton + jets events
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.; Measurement of the Lambda(b)0 lifetime using semileptonic decays
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.; Measurement of the p anti-p ---> WZ + X cross-section at s**(1/2) = 1.96-TeV and limits on WWZ trilinear gauge couplings
; 2007
Kopeliovich, B.Z. - Nemčík, J., - Schmidt, I.; Time Evolution of Jets and Perturbative Color Neutralization
; 2007
Gabris, A. - Kiss, T., - Jex, I.; Scattering Quantum Random-walk Search with Errors
; 2007
Kulhánek, P. - Kříha, V. - Břeň, D. - Scholtz, V. - Rozehnal, J., - Pacák, J.; MIT Physics 8.02 Electricity & Magnetism
; 2007
Kulhánek, P. org. - Žáček, M. org., - Břeň, D. org.; Seminář k výsledkům projektu spolupráce vysokých škol při tvorbě standardizovaných multimediálních vzdělávacích pomůcek
; 2007
Kulhánek, P. - Břeň, D.; Program Package for 3D PIC model of Plasma Fiber
; 2007
Kulhánek, P. - Břeň, D.; Night Sky Idetntifier
; 2007
Krivopustov, M.I. - Adam, J. - Westmeier, W. - Katovský, K. - Svoboda, O., - Wagner, V.; About the First Experiment on Investigation of 129I, 237Np, 238Pu and 239Pu Transmutation at the Nuclotron 2.52 GeV Deuteron Beam in Neutron Field Generated in U/Pb-Assembly 'Energy Plus Transmutation'
; 2007
Oden, M. - Krása, A. - Majerle, M. - Svoboda, O., - Wagner, V.; Monte-Carlo Simulations: FLUKA vs. MCNPX
; 2007
Otec, R.; Diffractive Processes in Antiproton-Collisions at TeV in the DO Experiment
; 2007
Patera, J. - Pelantová, E., - Svobodová, M.; Fine group gradings of the real forms of sl(4,C), sp(4,C), and o(4,C)
; 2007
Jizba, P. - Blasone, M.; Unde venis quantum mechanics?
; 2007
Jizba, P. - Blasone, M., - Di Mauro, M.; On neutrino mixing, Lorentz invariance and entanglement
; 2007
Nemčík, J.; Color Transparency at Low Energies: Predictions for JLAB
; 2007
Nemčík, J.; Production of Polarized Vector Mesons off Nuclei
; 2007
Bielčík, J.; Suppression of high-p(T) non-photonic electrons in Au + Au collisions at s(NN)**(1/2) = 200-GeV.
; 2007
Pachr, M. - Bielčík, J.; Mass, quark-number, and sqrt s(NN) dependence of the second and fourth flow harmonics in ultra-relativistic nucleus-nucleus collisions
; 2007
Pachr, M. - Bielčík, J.; Partonic flow and phi-meson production in Au + Au collisions at sqrt s(NN) = 200-GeV
; 2007
Pachr, M. - Bielčík, J.; Energy dependence of pi+-, p and anti-p transverse momentum spectra for Au+Au collisions at s(NN)**(1/2) = 62.4 and 200-GeV
; 2007
Pachr, M. - Bielčík, J.; Global polarization measurement in Au+Au collisions
; 2007
Pachr, M. - Bielčík, J.; Forward Lambda production and nuclear stopping power in d + Au collisions at s(NN)**(1/2) = 200-GeV
; 2007
Petráček, V. org.; RECFA meeting
; 2007
Hubáček, Z.; QCD Results from D0
; 2007
Pachr, M. - Bielčík, J.; Measurement of transverse single-spin asymmetries for di-jet production in proton-proton collisions at s**(1/2) = 200-GeV
; 2007
Petráček, V. - Král, J., - Šmakal, R.; Detector control system SDD ITS ALICE
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.; Search for B0(s) --> mu+ mu- at D0
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Measurement of the W Boson Helicity in Top Quark Decay at D0
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.; Direct Observation of the Strange b Baryon Xi(b)-
; 2007
Vrba, V. org. - Petráček, V. org.; CALICE meeting, Prague September 11.-13. 2007
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R. - Šimák, V., - Vokáč, P.; Measurement of the t anti-t Production Cross-section in p anti-p Collisions Using Dilepton Events
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Z Gamma Production and Limits on Anomalous Z Z Gamma and Z Gamma Gamma Couplings in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96- TeV
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for Third-generation Leptoquarks in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
; 2007
Petráček, V. org. - Tomášik, B. org.; Strangeness in Quark Matter 2007
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for Stopped Gluinos from p-anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Measurement of the Lambda(b) Lifetime in the Exclusive Decay Lambda(b) ---> J / psi Lambda
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for a Higgs Boson Produced in Association with a Z Boson in p anti-p Collisions
; 2007
Petráček, V. org. - Pachr, M. org.; 2007 European School of High-Energy Physics
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Combined D0 Measurements Constraining the CP-violating Phase and Width Difference in the B0(s) System
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Measurement of the Shape of the Boson Rapidity Distribution for p anti-p ---> Z/gamma* ---> e+ e- + X Events Produced at s**(1/2) of 1.96-TeV
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Measurement of the Top Quark Mass in the Lepton + Jets Channel Using the Ideogram Method
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Lifetime Difference and CP-violating Phase in the B0(s) System
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Measurement of the Charge Asymmetry in Semileptonic Bs Decays
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Evidence for Production of Single Top Quarks and First Direct Measurement of |Vtb|
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Measurement of the p anti-p --> t anti-t Production Cross Section at s**(1/2) = 1.96-TeV in the Fully Hadronic Decay Channel
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for Techniparticles in e+jets Events at D0
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for Single Production of Scalar Leptoquarks in p anti-p Collisions Decaying into Muons and Quarks with the D0 Detector
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for the Pair Production of Scalar Top Quarks in the Acoplanar Charm Jet Final State in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Measurement of the Top Quark Mass in the Dilepton Channel
; 2007
Wagner, V. - Krása, A. - Majerle, M. - Křížek, F. - Adam, J., - Svoboda, O.; The Possibility to Use "Energy plus Transmutation" Set-up for Neutron Production and Transport Benchmark Studies
; 2007
Wagner, V.; Co přinesla trnitá cesta japonské sondy Nozomi k Marsu?
; 2007
Wagner, V.; Co přinese LHC pro kosmologii?
; 2007
Majerle, M. - Wagner, V. - Krása, A. - Adam, J., - Křížek, F.; MCNPX Simulations of the Experiments with Relativistic Protons Directed to Thick, Lead Targets
; 2007
Wagner, V.; Nejsilnější síla, HADES studuje vlastnosti částic ve velmi horkém a hustém prostředí
; 2007
Hlavatý, L. - Hýbl, J., - Turek, M.; Classical Solutions of Sigma Models in Curved Backgrounds by the Poisson-Lie T-Plurality
; 2007
Šnobl, L.; On the Poisson-Lie T-plurality of Boundary Conditions
; 2007
Šulc, P. - Tolar, J.; Group Theoretical Construction of Mutually Unbiased Bases in Hilbert Spaces of Prime Dimensions
; 2007
Lavička, H.; Model kolektivního chování bez hierarchické organizace
; 2007
Krlín, L. - Papřok, R., - Svoboda, V.; Lévy Walk Kinetics of Charged Particle in a Model of Electrostatic Turbulence
; 2007
Mlynář, J. - Svoboda, V.; Abelisation of the Neutron Profile Data at Jet Using Minimum Fisher Regularisation
; 2007
Lara, M. - Hutson, J.M., - Soldán, P.; Cold Collisions between OH and Rb: The Field-free Case
; 2007
Hutson, J.M. - Soldán, P.; Molecular Collisions in Ultracold Atomic Gases
; 2007
Lavička, H.; Simulation of Agents on Complex Networks
; 2007
Lavička, H. - Slanina, F.; Evolution of Imitation Networks in Minority Game Model
; 2007
Jex, I.; Reccurences of Random Walks
; 2007
Jex, I.; Quantum Networks and Perfect State Tranfer
; 2007
Jex, I.; Properties of Measurement Induced Complex Chaos in Qubit Systems
; 2007
Chadzitaskos, G.; Coherent States on Open Finite Chains
; 2007
Vašata, D.; Chaos v jednorozměrném integrabilním kvantovém systému
; 2007
Štefaňák, M. - Merkel, W.; Gauss Sum Factorization: Scaling Properties of Ghost Factors
; 2007
Tereszkiewicz, A. - Jex, I., - Chadzitaskos, G.; Explicitly Solvable Models of a Two-Mode Coupler in Kerr Media
; 2007
Košťák, V. - Nikolopoulos, G.M., - Jex, I.; Perfect State Transfer in Networks of Arbitrary Topology and Coupling Configuration
; 2007
Novotný, J. - Alber, G., - Jex, I.; Network Implementation of Covariant Two-Qubit Quantum Operations
; 2007
Probst-Schendzielorz, S.T. - Jex, I.; Unambiguous Discriminator for Unknown Quantum States: An Implementation
; 2007
Kugler, A. - Křížek, F.; Dilepton Production In Ion-Ion Collisions Studied Using HADES
; 2007
Pietraszko, J. - Křížek, F.; Dielectron Production in C+C and p+p Collisions with HADES
; 2007
Markert, J. - Křížek, F.; Dielectron Production in C+C Collisions at 2AGeV with HADES
; 2007
Fröhlich, I. - Křížek, F.; Dilepton Production in pp and CC Collisions with HADES
; 2007
Štoll, I.; The Long Journey of Doppler's Vision into Modern Physics
; 2007
Chadzitaskos, G.; Optický člen pro rentgenovou mikroskopii
; 2007
Chadzitaskos, G.; Coherent States on Open Finite Chains
; 2007
Chadzitaskos, G. - Tolar, J.; Teleskopický systém
; 2007
Exner, P. - Ichinose, T., - Kondej, S.; On Relations Between Stable and Zeno Dynamics in a Leaky Graph Decay Model
; 2007
Exner, P.; Zeno Product Formula Revisited
; 2007
Exner, P. - Fraas, M.; The Decay Law Can Have an Irregular Character
; 2007
Exner, P. - Frank, R.L.; Absolute Continuity of the Spectrum for Periodically Modulated Leaky Wires in R^3
; 2007
Exner, P.; Unstable System Dynamics: Do We Understand It Fully?
; 2007
Exner, P. - Helm, M., - Stollmann, P.; Localization on a Quantum Graph with a Random Potential on the Edges
; 2007
Exner, P. - Post, O.; Convergence of Resonances on Thin Branched Quantum Wave Guides
; 2007
Exner, P. - Fraas, M., - Harrell, E.M.; On the Critical Exponent in an Isoperimetric Inequality for Chords
; 2007
Břeň, D.; Joint Dark Energy Mission
; 2007
Exner, P. - Turek, O.; Approximations of Singular Vertex Couplings in Quantum Graphs
; 2007
Exner, P. - Fraas, M.; A Remark on Helical Waveguides
; 2007
Cacciapuoti, C. - Exner, P.; Nontrivial Edge Coupling from a Dirichlet Network Squeezing: the Case of a Bent Waveguide
; 2007
Exner, P. - Fraas, M.; On the Dense Point and Absolutely Continuous Spectrum for Hamiltonians with Concentric Delta Shells
; 2007
Šnobl, L.; On the Poisson-Lie T-plurality of Boundary Conditions
; 2007
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Experimental Discrimination between Charge 2e/3 Top Quark and Charge 4e/3 Exotic Quark Production Scenarios
; 2007
Exner, P. - Šeba, P.; A ``Hybrid Plane'' with Spin-orbit Interaction
; 2007
Hlavatý, L.; Classical Solutions of the Sigma Models in Curved Backgrounds
; 2007
Petráček, V.; Experimentální studium extrémních stavů jaderné hmoty při ultra-relativistických jaderných srážkách
; 2007
Křížek, M. - Šolc, J., - Křížek, F.; How massive is the black hole at the centre of our Galaxy
; 2007
Luft, P. - Chadzitaskos, G., - Tolar, J.; Dihedral Symmetry of Periodic Chain: Quantization and Coherent States
; 2007
Hlavatý, L. - Šnobl, L.; Poisson-Lie T-plurality as Canonical Transformation
; 2007