Publikace v databázi VVVS

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled publikací z jednotlivých let:

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, Vše

 

Publikace z VVVS - 2006

Počet záznamů: 73, dotaz trval: s, datum: 2019-09-18T00:10:03.791+02:00

Svoboda, O. - Wagner, V.; Stanovení rozložení neutronů v sestavě složené z olověného terče a uranového blanketu postavené na svazku protonů s energií 0,7 GeV
; 2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Šimák, V., - Otec, R.; Measurement of the CP-violation Parameter of B0 Mixing and Decay with p anti-p ---> mu mu X Data
; 2006
Křížek, M. - Šolc, J., - Křížek, F.; Kolika je masa crne rupe u centru naše Galaksije
; 2006
Tolar, J. - Hájíček, P.; Can Differently Prepared Mixed States Be Distinguished?
; 2006
Jex, I.; Ludwig Boltzmann - První mezi atomisty
; 2006
Hlavatý, L. - Šnobl, L.; Transformations of Conformally Invariant Sigma--Models
; 2006
Majerle, M. - Henzl, V. - Henzlová, D. - Krása, A. - Křížek, F., - Wagner, V.; MCNPX Benchmark Tests of Neutron Production in Massive Lead Target
; 2006
Křížek, F. - Wagner, V. - Henzl, V. - Henzlová, D. - Krása, A., - Majerle, M.; The Study of Spallation Reactions, Neutron Production and Transport in a Thick Lead Target and a Uranium Blanket during 1.5 GeV Proton Irradiation
; 2006
Krása, A. - Majerle, M. - Křížek, F. - Wagner, V. - Henzl, V. - Henzlová, D., - Svoboda, O.; Comparison between Experimental Data and Monte-Carlo Simulations of Neutron Production in Spallation Reactions of 0.7-1.5 GeV Protons on a Thick, Lead Target
; 2006
Majerle, M. - Henzl, V. - Henzlová, D. - Krása, A. - Křížek, F., - Wagner, V.; Experimental Studies and Simulations of Spallation Neutron Production on a Thick Lead Target
; 2006
Wagner, V.; Studium vlastností horké a husté jaderné hmoty
; 2006
Wagner, V.; Temná hmota in flagranti
; 2006
Wagner, V.; Další oxid s příponou -ičelý do školní sbírky
; 2006
Wagner, V.; Nový typ složených částic - pentakvarky - konečně prokázán?
; 2006
Petráček, V. - Pachr, M. - Škoda, L., - Alessandro, B.; ALICE-Physics Performance Report, Volume II
; 2006
Petráček, V. - Adamova, D.; Leptonic and Charged Kaon Decay Modes of the phi Meson Measured in Heavy-Ion Collisions at the CERN Super Proton Synchrotron
; 2006
Petráček, V. - Kushpil, S.; Beam Test Results of the Irradiated Silicon Drift Detector for ALICE
; 2006
Jizba, P. - Arimitsu, T.; Towards information theory for q-nonextensive statistics without q-deformed distributions
; 2006
Lavička, H. - Slanina, F.; Simulations Socio-economical Systems
; 2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for Particles Decaying into a Z Boson and a Photon in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
; 2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for Resonant Second Generation Slepton Production at the Fermilab Tevatron
; 2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for Neutral Higgs Bosons Decaying to tau Pairs in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
; 2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for R-parity Violating Supersymmetry via the LL anti-E Couplings Lambda(121), Lambda(122) or Lambda(133) in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
; 2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for a Heavy Resonance Decaying into a Z+jet Final State in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV Using the D0 Detector
; 2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for W-prime Boson Production in the Top Quark Decay Channel
; 2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for Scalar Leptoquarks in the Acoplanar Jet Topology in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
; 2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Search for Pair Production of Scalar Bottom Quarks in p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
; 2006
Abazov, V.M. - Hubáček, Z. - Otec, R., - Šimák, V.; Limits on Anomalous Trilinear Gauge Couplings from WW --> e+ e-, WW ---> e+- mu-+, and WW --> mu+ mu- Events from p anti-p Collisions at s**(1/2) = 1.96-TeV
; 2006
Hrivnák, J. - Novotný, P.; Associated Lie Algebras and Graded Contractions of the Pauli Graded sl(3,C)
; 2006
Hrivnák, J. - Novotný, P.; Summary of the Graded Contractions of the Pauli Graded sl(2,C) and sl(3,C)
; 2006
Hrivnák, J. - Novotný, P.; On Associated Algebras of a Lie Algebra and Their Role in Its Identification
; 2006
Štefaňák, M.; Optimal Truncation of Gauss Sums for Integer Factorization
; 2006
Hlavatý, L. - Turek, M.; Flat Coordinates and Dilaton Fields for Three--dimensional Conformal Sigma Models
; 2006
Jakubský, V. - Smejkal, J.; A Positive-Definite Scalar Product for Free Proca Particle
; 2006
Exner, P.; New Results on Unstable Systems Dynamics
; 2006
Exner, P.; Scattering and Resonance Effects in Leaky Quantum Wires
; 2006
Exner, P.; Quantum Graphs: Local and Global Approximations
; 2006
Exner, P.; Spectra of Laplacians in Twisted Tubes
; 2006
Exner, P.; Unstable System Dynamics: Do We Understand It Fully?
; 2006
Exner, P.; There Are Many Ways to Decay
; 2006
Exner, P.; Approximation Results for Quantum Graphs
; 2006
Exner, P.; Quantum Waveguides: Localized Modes in Twisted Tubes
; 2006
Exner, P.; Reflections on Unstable System Dynamics
; 2006
Exner, P.; Lectures on Quantum Graphs, Ideal, Leaky, and Generalized
; 2006
Exner, P.; Spectra of Twisted Quantum Waveguides
; 2006
Exner, P. - Turek, O.; Approximations of Permutation-symmetric Vertex Couplings in Quantum Graphs
; 2006
Exner, P. - Borisov, D.; Distant Perturbation Asymptotics in Window-coupled Waveguides
; 2006
Exner, P. - Fraas, M.; Resonance Asymptotics in the Generalized Winter model
; 2006
Exner, P. - Harrell, M.E., - Loss, M.; Inequalities for Means of Chords, with Application to Isoperimetric Problems
; 2006
Exner, P. - Hejčík, P., - Šeba, P.; Approximations by Graphs and Emergence of Global Structures
; 2006
Chadzitaskos, G.; Manipulacija stanamy polarizowanymy i qubity
; 2006
John, J. - Filipská, H. - Černochová, K. - Beneš, P. - Geipel, G. - Kubeček, V. - Bočan, J., - Semelová, S.; New TRLFS laboratory at the CTU in Prague
; 2006
Abelev, B.I. - Pachr, M.; Strange Baryon Resonance Production in s(NN)**(1/2) = 200-GeV p+p and Au+Au Collisions
; 2006
Abelev, B.I. - Pachr, M.; Identified Baryon and Meson Distributions at Large Transverse Momenta from Au+Au Collisions at s(NN)**(1/2) = 200-GeV
; 2006
Adams, J. - Pachr, M.; The Multiplicity Dependence of Inclusive p(t) Spectra from p-p Collisions at s**(1/2) = 200-GeV
; 2006
Kiss, T. - Jex, I. - Alber, G., - Vymětal, S.; Complex Chaos in Conditional Qubit Dynamics and Purification Protocols
; 2006
Štefaňák, M. - Kiss, T. - Jex, I., - Mohring, B.; The Meeting Problem in the Quantum Random Walk
; 2006
Chadzitaskos, G.; Integrabilné systémy a konečné ortogonálne polynomy
; 2006
Soldán, P. - Lara, M.; Ultracold Rb-OH Collisions and Prospects for Sympathetic Cooling
; 2006
Tolar, J.; On Distinguishability of Different Preparations of Mixed States
; 2006
Hrivnák, J. - Novotný, P. - Tolar, J., - Patera, J.; Graded Contractions of the Pauli Graded sl(3,C)
; 2006
Štefaňák, M.; The Meeting Problem in One Dimensional Quantum Random Walks
; 2006
Jex, I.; One and Two Photon Effecs in Ising-type Optical Networks
; 2006
Jex, I.; Nonstandart Quantum Chaos in Quantum Information Protocols
; 2006
Jex, I.; One and Two Photon Effecs in Ising-type Optical Networks
; 2006
Novotný, J. - Alber, G., - Jex, I.; Completely Positive Covariant two-Qubit Quantum Processes and Optimal Quantum NOT Operations for Entangled Qubit Pairs
; 2006
Andersson, E. - Curty, M., - Jex, I.; Experimentally Realizable Quantum Comparison of Coherent States and its Applications
; 2006
Kiss, T. - Jex, I. - Alber, G., - Vymětal, S.; Complex Chaos in the Conditional Dynamics of Qubits
; 2006
Hutson, J.M. - Soldán, P.; Molecule Formation in Ultracold Atomic Gases
; 2006
Cvitaš, M.T. - Hutson, J.M., - Soldán, P.; Long Range Intermolecular Forces in Triatomic Systems: Connecting the Atom-Diatom and Atom-Atom-Atom Representations
; 2006
Šnobl, L.; Poisson-Lie T-plurality as Canonical Transformation
; 2006
Grundland, A.M. - Šnobl, L.; Surfaces Associated with Sigma Models
; 2006
Grundland, A.M. - Šnobl, L.; Description of Surfaces Associated with CP^(N-1) Sigma Models on Minkowski space
; 2006