Publikace v databázi VVVS

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled publikací z jednotlivých let:

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, Vše

 

Publikace z VVVS - 1998

Počet záznamů: 37, dotaz trval: s, datum: 2019-09-18T00:10:03.791+02:00

Štoll, I.; Joannes Marcus Marci and Mechanics
; 1998
Štekl, I. ed. - Suhonen, J. ed. - Civitarese, O. ed., - Jullian, S. ed.; Proceedings of the Workshop on Calculation of Double-Beta-Decay Elements
; 1998
Svoboda, V. - Stöckel, J., - Krlín, L.; Diffusion Character of Ion Motion in the Magnezited Plasma with Spatially Periodical Electric Field
; 1998
Jakůbek, J. - Pospíšil, S. - Sopko, B. - Šiňor, M., - Štekl, I.; Update on Progress with ATLAS Full-sized Prototyp Detectors
; 1998
Štekl, I. - Janout, Z. - Pospíšil, S. - Koníček, J. - Kubašta, J. - Brudanin, VB. - Egorov, VG. - Kovalik, A. - Kovalenko, VE. - Rukhadze, NI - Sandukovsky, VG. - Timkin, VV - Vylov, T. - Zaparov, C. - Briancon, C. - Vorobel, V., - Salamatin, A.V.; Present Status and Future of the Experiment TGV
; 1998
Pospíšil, S. - Sodomka, J., - Štekl, I.; The Shielding of the ATLAS Forward Region from the Point of View of Materials Technology and Some Construction Aspects
; 1998
Pospíšil, S. - Štekl, I. - Sodomka, J., - Leroy, C.; Remarks on a Concept of the ATLAS Forward Region Shielding
; 1998
Pospíšil, S. - Granja, C., - Kubašta, J.; Secondary Gamma Transitions in 159Gd After Neutron Capture at Isolated Resonances
; 1998
Sodomka, J. - Leroy, C. - Palla, J. - Pospíšil, S., - Štekl, I.; The Shielding of the ATLAS Forward Region from the Point of View of Materials Technology and Some Construction Aspects
; 1998
Leroy, C. - Pospíšil, S. - Štekl, I., - Sodomka, J.; Remarks on a Concept of the ATLAS Forward Region Shielding
; 1998
Lehar, F. - Janout, Z.; Rezonanční struktury v nukleon-nukleonovém rozptylu při středních energiích
; 1998
Janout, Z. - Lehar, F.; Parametry dvojného rozptylu v pružné pp interakci v intervalu energií 1.80 - 2.80 GeV
; 1998
Lehar, F. - Janout, Z.; Structures in Nucleon - Nucleon Scattering at Intermediate Energies
; 1998
Janout, Z. - Lehar, F.; Rescattering Observables in pp pp from 1.80 to 2.80 GeV
; 1998
Matějka, K. - Štoll, I.; Informační středisko JE Temelín
; 1998
Pospíšil, S.; Pracovní a studijní příležitosti v CERN
; 1998
Patera, J. - Tolar, J.; On Gradings of Lie Algebras and Representations
; 1998
Tolar, J.; Graded Contractions of Lie Algebras of Physical Interest
; 1998
Pospíšil, S. - Granja, C., - Kubašta, J.; Secondary Gamma-Transitions of 159Gd Observed in Radiative Neutron Capture
; 1998
Pospíšil, S. - Granja, C., - Kubašta, J.; Secondary Gamma-Rays in 159Gd After Neutron Capture at Isolated Resonances
; 1998
Allgower, C.E. - Janout, Z., - Lehar, F.; pp Elastic Scattering Polarization Transfer Konno and Depolarization Donon Between 1.94 and 2.80 GeV
; 1998
Allgower, C.E. - Janout, Z., - Lehar, F.; Angular Dependence of pp Spin Correlation and Rescettering Observables Between 1.80 and 2.10 GeV
; 1998
Allgower, C.E. - Janout, Z., - Lehar, F.; The pp Elastic Scattering Analyzing Power Measured with the Polarized Beam and the Unpolarized Target Between 1.98 and 2.80 GeV
; 1998
Ball, J. - Janout, Z., - Lehar, F.; Direct Reconstruction of np Elastic Scattering Amplitudes Between 0.80 and 1.1 GeV
; 1998
Chadzitaskos, G. - Tolar, J.; Finite-Dimensional * - Product and Matrix Algebras
; 1998
Kolros, A. - Matějka, K. - Beneš, P. - Čechák, T. - Daříčková, A. - Janout, Z. - John, J. - Král, J. - Nejedlý, Z. - Pospíšil, S., - Spěváček, V.; Vybrané analytické metody pro sledování životního prostředí
; 1998
Matějka, K. - Beneš, P. - Čechák, T. - Daříčková, A. - Janout, Z. - John, J. - Kolros, A. - Král, J. - Nejedlý, Z. - Pospíšil, S., - Spěváček, V.; Vybrané analytické metody pro životní prostředí
; 1998
Casse, G.L. - Koníček, J. - Lemeilleur, F. - Leroy, C. - Linhart, V. - Pospíšil, S., - Sopko, B.; Charge Collection Efficiency of Silicon Detectors Measured with Heavy Charged Particles
; 1998
Lehar, F. - Janout, Z.; Direct Reconstruction of Isosinglet Amplitudes for Nucleon-Nucleon Elastic Scattering
; 1998
Havránková, E. - Havránek, A. - Koníček, J. - Maršák, Z. - Pospíšil, S. - Svoboda, V., - Uhlíř, M.; Fyzika 1
; 1998
Chadzitaskos, G. - Tolar, J.; Difrakční systém
; 1998
Chadzitaskos, G. - Odzijewicz, A.; Para-Grassmann Star Product Calculation
; 1998
Tittonen, I. - Stenholm, S., - Jex, I.; Stepwise Phase Modulation of Atoms Coupled to a Quasi-Continuum of States in a Cavity
; 1998
Gosman, A. - Houšová, D. - Koníček, J., - Doležalová, L.; Radioactive Labeling in the Study of Abrasion of Hard Tooth Tissue
; 1998
Kohout, Z. - Sopko, B., - Pospíšil, S.; Research on Design of the New Semiconductor Materials for Radiation Detection
; 1998
Drška, L. - Budínský, R. - Černý, F. - Fiala, P. - Hron, M. - Jelínková, H. - Kulhánek, P. - Matějka, K. - Musílek, L. - Nováková, Z. - Novotná, Z. - Peka, I. - Richter, I. - Ryzí, Z. - Sopko, B. - Šiňor, M. - Štoll, I. - Tolar, J. - Tuček, K. - Zeman, J. - et al.; Web Pages and Educational Programs in Physics for Prospective CTU Students
; 1998
Burdík, Č. - Chadzitaskos, G. - Dittrich, J. - Exner, P. - Havlíček, M. - Hlavatý, L. - Jex, I. - Pelantová, E. - Šeba, P. - Šťovíček, P. - Tater, M. - Tolar, J., - Znojil, M.; Rigorous Models of Integrable and Chaotic Quantum Systems
; 1998