Granty v databázi VVVS

VVVS - eviduje publikace, akce (granty, výzkumné záměry a smlouvy) a uznání vědeckou komunitou.

Přehled grantů z jednotlivých let:

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, Vše

 

Granty v VVVS - 2019

Počet záznamů: 32, dotaz trval: s, datum: 2019-03-20T00:10:01.829+01:00

Technologický demonstrátor - Radiační orbitální monitor se snímačem Spacepix
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:TH04010294; Od:2019, do: 2022
Fourierovy metody speciálních funkcí afinních Weylových grup
Autor:Hrivnák, J.; Číslo grantu:GA19-19535S; Od:2019, do: 2020
Kvantové a klasické náhodné procházky
Autor:Potoček, V.; Číslo grantu:GJ19-15744Y; Od:2019, do: 2021
Automatizovaná atlasová segmentace anatomických struktur pro radioterapeutické plánovací systémy (RT ATLAS)
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:TH03010099; Od:2018, do: 2020
SpacePix2 - advanced monolithic space radiation detector
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:; Od:2019, do: 2021
Kompaktní detektor záření pro kosmickou dozimetrii
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:FV30018; Od:2018, do: 2021
Monolitický pixelový detektor pro detekci ionizujícího záření
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:FV30073; Od:2018, do: 2020
Dávkou řízený radioterapeutický systém
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:FV30218; Od:2018, do: 2021
Studium nových vlastností jaderné hmoty v mezinárodním experimentu STAR
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LTT18002; Od:2018, do: 2022
Detekční mikroelektronický obvod pro orbitální měření kosmického záření
Autor:Marčišovská, M.; Číslo grantu:TJ01000200; Od:2017, do: 2019
Radiation processes generated by runaway electrons in tokamaks
Autor:Marčišovský, M.; Číslo grantu:GA18-02482S; Od:2018, do: 2020
Rekonctrukce podivných částic na experimentu STAR v reálném čase
Autor:Chaloupka, P.; Číslo grantu:GC18-09126J; Od:2018, do: 2020
Modelování barevné struktury událostí v hadron-hadronových srážkách
Autor:Siódmok, A.; Číslo grantu:GJ18-07846Y; Od:2018, do: 2020
Hledání projevů saturace: závislost fotoprodukce částice J/Psi na energii s použitím dat ze
Autor:Contreras Nuno, G.; Číslo grantu:GA18-07880S; Od:2018, do: 2020
CERN Computing
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001404; Od:2017, do: 2019
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty – účast České republiky - OP
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:EF16_013/0001677; Od:2017, do: 2019
Struktura hadronů v těžko-iontových srážkách
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:LTC17038; Od:2017, do: 2020
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LTT17018; Od:2017, do: 2021
Brookhavenská národní laboratoř – účast České republiky
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001569; Od:2017, do: 2020
Laboratoř horkého plazmatu a fúzní techniky PlasmaLab@CTU
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:EF16_017/0002248; Od:2017, do: 2022
Mezinárodní doktorský program vysokoteplotního plazmatu a jaderné fúze
Autor:Mlynář, J.; Číslo grantu:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002247; Od:2017, do: 2022
Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:EF16_019/0000778; Od:2018, do: 2023
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast České republiky
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:LM2015049; Od:2016, do: 2019
Fotonické kvantové sítě
Autor:Jex, I.; Číslo grantu:GA17-00844S; Od:2017, do: 2019
Kauzalita, přenos informace a superstatistika v komplexních systémech s extrémními událostmi
Autor:Jizba, P.; Číslo grantu:GA17-05990S; Od:2017, do: 2019
Informačně-teoretický přístup ke komplexním dynamickým systémům
Autor:Jizba, P.; Číslo grantu:GF17-33812L; Od:2017, do: 2019
Superintegrabilní systémy v magnetických polích ve třech prostorových rozměrech
Autor:Šnobl, L.; Číslo grantu:GA17-11805S; Od:2017, do: 2019
Struktura hadronů v těžkoiontových srážkách
Autor:Čepila, J.; Číslo grantu:; Od:2016, do: 2019
Aspekty silných interakcí při extrémních podmínkách
Autor:Tomášik, B.; Číslo grantu:GA17-04505S; Od:2017, do: 2019
Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky
Autor:Bielčík, J.; Číslo grantu:LM2015054; Od:2016, do: 2019
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN
Autor:Petráček, V.; Číslo grantu:LM2015058; Od:2016, do: 2019
Progresivní detekční systémy ionizujícího záření
Autor:Vrba, V.; Číslo grantu:TE01020069; Od:2012, do: 2019