Aktualizováno: středa 5. květen 2021 Zveřejněno: pátek 4. duben 2014 Napsal Petr Novotný

02TEF1 - Teoretická fyzika 1

Vyučující:  Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Skripta: Analytická Mechanika 1, Seznam příkladů ke cvičení Tef1

Zkouškové otázky: otázky Tef1

Zimní semestr 2020/2021

Přednášky: Tef1_01Tef1_02Tef1_03,   Tef1_04Tef1_05Tef1_06Tef1_07Tef1_08Tef1_09Tef1_10Tef_11Tef1_12

Poznámky:    Pr_01,   Pr_02,   Pr_03,   Pr_04,   Pr_05,   Pr_06,   Pr_07,   Pr_08,   Pr_09,   Pr_10,   Pr_11  Pr_12

Cvičení:      Cv_01Cv_02Cv_03Cv_04Cv_05Cv_06Cv_07Cv_08Cv_09Cv_10Cv_11Cv_12Cv_13

Pisemky:  Zkoušková

 

02TEF2 - Teoretická fyzika 2

Vyučující:  Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Skripta: Seznam příkladů ke cvičení Tef2

Zkouškové otázky: otázky Tef2

Letní semestr 2021/2020

Přednášky: Tef2_01Tef2_02Tef2_03Tef2_04Tef2_05,  Tef2_06,  Tef2_07,  Tef2_08,  Tef2_09,  Tef2_10,  Tef2_11,  Tef2_12, Tef2_13    

Poznámky:  Pr2_01,   Pr2_02,   Pr2_03,   Pr2_04,   Pr2_05,   Pr2_06,   Pr2_07,   Pr2_08,   Pr2_09,   Pr2_10,   Pr2_11,   Pr2_12,   Pr2_13

Cvičení: Cv_01,   Cv_02,   Cv_03,   Cv_04,   Cv_05,   Cv_06Cv_07Cv_08Cv_09Cv_10Cv_11Cv_12

Písemka: Zkoušková

 

Informace k zápočtům a zkouškám 2020/2021  Pokud se nerozběhne prezenční výuka, budu udělovat zápočnty stejně jako minulý semestr na základě zkouškové písemky. Zápočty se uznávat nebudou. Přihlašování na zoušky bude samozřejmě možné bez zápočtu.  Pokud náhodou prezenční výuka začne, budou zápočty standardně za účast a zápočtové písemky.

Doporučená literatura:

1) L. Hlavatý: Analytická Mechanika 1, skriptum

2) I. Štoll, J. Tolar, I. Jex: Klasická teoretická fyzika, Karolinum, Praha 2017

3) I. Štoll, J. Tolar: Teoretická fyzika, skriptum ČVUT 1994

Další možné zdroje:

4) M. Brdička, A. Hladík: Teoretická Mechanika, Academia, Praha 1987

5) J. Horský, J. Novotný, M. Štefaník: Mechanika ve fyzice, Academia, Praha 2001

6) H. Goldstein, Ch. Poole, J. Safko: Classical Mechanics. 3rd edition, Addison Wesley 2002

7) L.N. Hand, J.D. Finch: Analytical mechanics, Cambridge University Press, 1998

 

Informace o zkoušce:

Písemná i ústní část zkoušky probíhá v jeden den.

Přihlašování na zkoušky standardně přes KOS.

Upozorňuji, že podle zásad studia je student, který se nemůže na přihlášený termín dostavit, povinen se předem zkoušejícímu omluvit. Student se může z vážných (zejména zdravotních) důvodů omluvit i dodatečně, nejpozději do 2 dnů od termínu zkoušky, na kterou se přihlásil. O důvodnosti omluvy rozhodne zkoušející. Pokud se student nedostavil ke zkoušce a svoji neúčast neomluvil nebo mu omluva nebyla uznána, termín mu propadá a je hodnocen známkou „nedostatečně“.

 

 

 

Archiv:

Zimní semestr 2019/2020

Sylabus 2019/2020

Tabule: 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

 Letní semestr 2019/2020

Tabule: 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2

Přednášky: 4.1, 4.25.1, 5.2, 6.1, 6.2,  7.0 , 8.09.0,  10.0,  11.012.0,  13.0 

Materialy 4.1 4.2 4.3 4.4     5.1 5.2 5.3 5.4 5.5  6.1 6.2 6.3  7.0  8.0  9.0    10.0    11.0   12.0   13.0

Cvičení cv4_1 cv4_2 cv4_3U5.8, 5.41, 5.42, 5.38, 5.38(komentář) 5.43;   cv 29, integrabilní soustavy, 5.53, 7.3, 7.2, 7.1, 7.4, 7.5, 7.6

cv 39, 7.9, 7.15, 7.17, 7.18, 7.19, 7.207.27, 7.28, Comptonův jev, U7.4, 7.16, 7.217.30, 7.33, 7.32, (U7.6); 8.45, 8.46, 8.42, 9.7, 9.8, U8.2; U8.4,8.50,8.43; 9.52, 8.35, 8.36, 9.55

Obsáhlejší přednášku o STR od experta na relativitu mužete najít zde https://youtu.be/B0c3tAYuV9s