Aktualizováno: pátek 14. únor 2020 Zveřejněno: pátek 4. duben 2014 Napsal Petr Novotný

02TEF12 - Teoretická fyzika 1

Vyučující:  Ing. Petr Novotný, Ph.D.

Skripta: Analytická Mechanika 1, Seznam příkladů ke cvičení

Přednášky:

Sylabus 2019/2020

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9.1 9.2 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2

Doporučená literatura:

1) L. Hlavatý: Analytická Mechanika 1, skriptum

2) I. Štoll, J. Tolar, I. Jex: Klasická teoretická fyzika, Karolinum, Praha 2017

3) I. Štoll, J. Tolar: Teoretická fyzika, skriptum ČVUT 1994

Další možné zdroje:

4) M. Brdička, A. Hladík: Teoretická Mechanika, Academia, Praha 1987

5) J. Horský, J. Novotný, M. Štefaník: Mechanika ve fyzice, Academia, Praha 2001

6) H. Goldstein, Ch. Poole, J. Safko: Classical Mechanics. 3rd edition, Addison Wesley 2002

Informace o zkoušce:

Zkouškové otázky pro rok 2019/2020

Písemná i ústní část zkoušky probíhá v jeden den.

Přihlašování na zkoušky standardně přes KOS.

Upozorňuji, že podle zásad studia je student, který se nemůže na přihlášený termín dostavit, povinen se předem zkoušejícímu omluvit. Student se může z vážných (zejména zdravotních) důvodů omluvit i dodatečně, nejpozději do 2 dnů od termínu zkoušky, na kterou se přihlásil. O důvodnosti omluvy rozhodne zkoušející. Pokud se student nedostavil ke zkoušce a svoji neúčast neomluvil nebo mu omluva nebyla uznána, termín mu propadá a je hodnocen známkou „nedostatečně“.