Aktualizováno: středa 26. prosinec 2018 11:18 Zveřejněno: pátek 4. duben 2014 12:02 Napsal David Břeň

02MECH - Mechanika

Vyučující: RNDr. David Břeň, Ph.D.

Témata přenášek:

 1. Kinematika. Zrychlení tečné a normálové. Skládání pohybů.
 2. Newtonovy zákony, síla, impuls, práce, výkon, energie.
 3. Jednorozměrný pohyb. Harmonický oscilátor.
 4. Rezonance. Matematické kyvadlo.
 5. Pohyb v centrálním poli. Keplerova úloha.
 6. Neinerciální soustava, setrvačné síly.
 7. Věty imulsové, zákony zachování.
 8. Úloha dvou těles, srážky částic a rozptyl.
 9. Tuhé těleso, moment setrvačnosti.
 10. Setrvačníky, Eulerovy rovnice
 11. Základy mechaniky kontinua.
 12. Pružnost, Hookeův zákon.
 13. Rovnováha a pohyb tekutin, šíření zvuku.

Skripta: mechanika.zip

Zkouškové termíny:

termínyčas a místopoznámka

3. ledna 2019........................................................

17., 24., 31. ledna 2019........................................

11:30,       B-103

9:00,         B-216

netřeba se hlásit předem,

další termíny budou průběžně přidávány