Aktualizováno: čtvrtek 14. únor 2019 Zveřejněno: pátek 4. duben 2014 Napsal David Břeň

02MECH - Mechanika

Vyučující: RNDr. David Břeň, Ph.D.

Témata přenášek:

 1. Kinematika. Zrychlení tečné a normálové. Skládání pohybů.
 2. Newtonovy zákony, síla, impuls, práce, výkon, energie.
 3. Jednorozměrný pohyb. Harmonický oscilátor.
 4. Rezonance. Matematické kyvadlo.
 5. Pohyb v centrálním poli. Keplerova úloha.
 6. Neinerciální soustava, setrvačné síly.
 7. Věty imulsové, zákony zachování.
 8. Úloha dvou těles, srážky částic a rozptyl.
 9. Tuhé těleso, moment setrvačnosti.
 10. Setrvačníky, Eulerovy rovnice
 11. Základy mechaniky kontinua.
 12. Pružnost, Hookeův zákon.
 13. Rovnováha a pohyb tekutin, šíření zvuku.

Skripta: mechanika.zip

Zkouškové termíny:

termínyčas a místopoznámka

----------------------------------------------------------------------------

Během letního semestru většinou nezkoušíme - je obtížné sehnat učebnu na delší dobu. Bude ale vyhlášena řada termínú opět v letním zkouškovém období.

Pokud jste napsali úspěšně písemnou část, platí vám až do konce akademického roku, tj. do cca konce září.

-----------------------------------

 

 

 

 

Netřeba se hlásit předem.