Aktualizováno: čtvrtek 4. říjen 2018 Zveřejněno: pondělí 7. červenec 2014 Napsal Administrator

02SPRA - Specializované praktikum 1 a 2

Přednášející:

Jan Čepila (gar.), Radek Novotný

Předmět zajišťuje:

katedra fyziky

Anotace:

Fyzikální měření zaměřená na zvládnutí práce s přístroji nejčastěji se vyskytujícími ve fyzikální a technické praxi. Témata úloh jsou vybírána tak, aby se v rámci nich studenti seznámili s náročnějšími partiemi experimentální fyziky a metrologie.

Rozsah:

zimní semestr 0+4 kz 6 kreditů, letní semestr 0+4 kz 6 kreditů

Požadavky:

Fyzikální praktikum 1,2

Seznam úloh 1. a 2. semestr:

1. Normální Zeemanův jev
2. Anomální Zeemanův jev
3. Elektron-spinová rezonance
4. Jaderná magnetická rezonance
5. Vlastnosti alfa záření - Dosah , Rutherfordův rozptyl , Spektrum
6. Vlastnosti gamma záření - Comptonův rozptyl, Spektrum a Rentgenová analýza materiálu
7. Návrh a realizace jednoduchých elektronických obvodů
8. Generování náhodných čísel založené na radioaktivním rozpadu 
9. Řízení experimentu:Měření voltampérových charakteristik led diod
10. Měření charakteristik vakuové aparatury pomocí různých vývěv

Pravidla pro protokoly:

Protokoly odevzdáváte ve formě zjednodušeného zápisu z měření.

Další informace:

Studenti zapsaní do kurzu najdou další informace po přihlášení na stránkách praktika.fjfi.cvut.cz