Aktualizováno: čtvrtek 26. září 2019 Zveřejněno: pondělí 7. červenec 2014 Napsal Administrator

Projektové praktikum 1 a 2

Přednášející:

Jan Čepila (gar.), Miroslav Myška

Předmět zajišťuje:

katedra fyziky

Anotace:

Projektové praktikum je dvousemestrální předmět, který představuje poslední stupeň praktické výchovy studentů experimentální jaderné fyziky a který navazuje na technické předměty vyučované katedrou fyziky v nižších ročnících. Praktikum probíhá formou práce na společném projektu, jehož téma je vybráno tak, aby doplnilo znalosti z experimentální jaderné fyziky. Studenti vytvoří pracovní skupiny, z nichž každá řeší konkrétní dílčí úkol tohoto projektu. Následně se ho pokusí společně navrhnout, sestavit, naměřit a zpracovat do podoby vědeckého výstupu.

V prvním semestru se studenti formou rešerše seznámí s daným experimentem, provedou jeho teoretický rozbor, realizují potřebné simulace a navrhnou konkrétní parametry experimentu. Výsledkem je pak dokument shrnující návrh aparatury.

V druhém semestru studenti sestaví aparaturu podle připraveného návrhu, naměří požadovaná data a následně je zpracují. Výsledkem je pak dokument shrnující finální podobu experimentu, zpracovaná data a diskusi výsledků.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kursu fyziky, detektorů a interakce ionizujícího záření

Osnova 1.semestr:

1. Výběr a seznámení s experimentem

2. Rešerše

3. Teoretický popis

4. Simulace a návrh řešení

5. Diskuse parametrů

6. Vypracování Conceptual Design Report

7. Prezentace konceptu na Výjezdním semináři experimentální jaderné fyziky

Osnova 2.semestr:

1. Dokončení simulací

2. Sestavení experimentu

3. Naměření výsledků

4. Zpracování dat

5. Diskuse výsledků

6. Vypracování Technical design report

Cíle studia:

Návrh a simulace experimentu, příprava koncepce experimentu, Samostatná práce na projektu

 

Aktuální téma: Konstrukce jiskrové komory

Složení kolaborace

Georgij Ponimatkin (koordinátor projektu)

Lenka Hronová (spokesperson)

David Grund, Jakub Češka, Josef Bobek, Gitka Majerčáková, Václav Trličík, DIana Krupová, David Gančarčík

Výsledné dokumenty

2009/2010 - Double slit experiment - Conceptual Design Report - Technical Design Report

2010/2011 - Electron scattering on the foil - Conceptual Design Report - Technical Design Report

2011/2012 - Accelerators - Conceptual Design Report - Technical Design Report

2012/2013 - Cosmic test detector - Conceptual Design Report - Technical Design Report

2013/2014 - Konstrukce scintilačního detektoru - Conceptual Design Report - Technical Design Report

2014/2015 - Konstrukce TOF scintilačního detektoru - Conceptual Design Report - Technical Design Report

2015/2016 - Konstrukce jiskrové komory - Conceptual Design Report - Technical Design Report

2016/2017 - Konstrukce jiskrové komory - Conceptual Design Report - Technical Design Report

2017/2018 - Konstrukce jiskrové komory - Conceptual Design Report - Technical Design Report

2018/2019 - Měření příčného profilu elektronového svazku - Conceptual Design Report - Technical Design Report

2019/2020 - Měření fotoluminiscence scintilačního materiálu - Conceptual Design Report - Technical Design Report